1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Kiến thức về CSS (P7): Thuộc tính font-weight và thuộc tính font-style

Kiến thức về CSS (P7): Thuộc tính font-weight và thuộc tính font-style

Thuộc tính font-weight

Thuộc tính font-weight được dùng để định dạng độ dày của chữ cho thành phần. Bạn thường thấy nó mô tả cách thức thể hiện của font chữ là ở dạng bình thường (normal) hay in đậm (bold). Ngoài ra, một số trình duyệt cũng hỗ trợ mô tả độ in đậm bằng các con số.

Cấu trúc 

8

Ví dụ

9

Thuộc tính font-style

Thuộc tính font-style định nghĩa việc áp dụng các kiểu in thường (normal), in nghiêng (italic) hay xiên (oblique) lên các thành phần trang web. Tức là thuộc tính font-style dùng để định dạng kiểu chữ cho thành phần.

Cấu trúc

10

Ví dụ

11

Xem thêm

  • Kiến thức về CSS (P1): Giới thiệu về CSS
  • Kiến thức về CSS (P2): Cách viết nội dung, bộ chọn và comment trong CSS
  • Kiến thức về CSS (P3): Các thuộc tính background trong CSS.
  • Kiến thức về CSS (P4): Thuộc tính border
  • Kiến thức về CSS (P5): Thuộc tính color
  • Kiến thức về CSS (P6): Thuộc tính font size-Thuộc tính font family

Chúc các bạn tự học thiết kế web thật tiến bộ. Còn nhiều bài viết hữu ích về kiến thức CSS, các bạn nhớ theo dõi nhé.

X